Skybaserte ERP-løsninger i undervisning

DDU- prosjekt: Skybaserte ERP-løsninger i undervisning

Vi underviser i moderne forretningssystemer på lab på mastergradsstudiet i Informasjonssystemer. Forretningssystemer er store og komplekse systemer som integrerer det meste av aktivitetene i en organisasjon. De er i dag viktige livsnerver i moderne selskaper og i forvaltningen. De har blitt viktige for en effektiv ledelse og for verdiskapningen i konkurransedyktige bedriftsrelasjoner. For studentene er det viktig å få kompetanse og ferdigheter til å bruke denne type systemer. Flere bedrifter har gitt oss innspill på at hands-on erfaring med ERP-systemer er sentralt i forbindelse med ansettelser av nyutdannede masterstudenter.

Prosjektet har gått ut på å bygge kompetanse innen bruk av ERP-systemer på lab gjennom undervisning, demonstrasjon og oppgaveløsning relatert til en spesifikk ERP-løsning. Undervisningen har fokusert på ERP-systemet Xledger som er en skybasert ERP-løsning (software-as-a-service, SaaS-løsning). Kurset har vært ledet av IT-konsulenter fra selskapet Xledger som er sertifisert for å undervise i dette systemet. Siden løsningen er skybasert, har studentene kunnet bruke sine egne bærbare PC’er for å løse oppgavene i dette systemet.

I tillegg til hands-on undervisning, har det vært gitt noen gjesteforelesninger på relaterte tema (tjenesteorientert arkitektur og skyløsninger).

Studentene har gjennom denne undervisningen fått praktisk erfaring vedrørende bruk og oppsett av et ERP-system som er skybasert. De har fått oversikt over hvordan et ERP-system fungerer i praksis, noe som er et viktig supplement til teoretisk kunnskap om disse systemene.

janecke-og-erlend

På bildet over ser vi IT-konsulent Janecke Elton Gransæther fra Xledger Norge  sammen med avgangsstudent Erlend Rieve Kristiansen. Janecke organiserte undervisningen og hun har bred erfaring innen brukeropplæring. Hun er ansvarlig for opplæring av system-administratorer og sluttbrukere i mange bedrifter som har implementert denne skyløsningen.

Hun sier det er viktig å undervise morgendagens arbeidstakere i markedets mest omfattende forretningssystem i nettskyen. Masterstudentene har fått prøvd seg på implementering og konfigurering av selskaper i grupper ved bruk av XIM – Xledger Implementation Methodology og har fått innblikk i ERP-funksjonalitet.

bildet-av-studenter

Erlend Rieve Kristiansen delte sine erfaringer med 1-års masterstudenter etter endt summer internship hos Xledger sommeren 2016, der han fikk muligheten til å jobbe innenfor mange ulike avdelinger. Dette var svært lærerikt og han oppfordrer studentene til å søke på internship for sommeren 2017.

Denne skyløsningen fra Xledger har over 6000 brukere i 27 land. I tillegg har skyleverandøren 85 forretningspartnere. I løpet av prosjektperioden har ca. 60 masterstudenter lært å bruke basis funksjonalitet, implementeringsmetodikk og konfigurering for denne ERP-løsningen. Ansvarlige for DDU-prosjektet har vært Eli Hustad og Dag H. Olsen fra institutt for Informasjonssystemer.

 

You may also like...

Legg igjen en kommentar