Digitalt laboratoriehefte i Hematologi (ML-205)

Innledning

Innen emnet ML-205 (hematologi) inngår et laboratoriekurs som omfatter 7 øvelser à 4 timer. Hematologi er et krevende emne, og laboratorieøvelsene er kompliserte, både med hensyn til faglig kompetansenivå og praktisk gjennomføring.  Det benyttes blant annet instrumenter som krever detaljerte forklaringer.

Praktiske laboratorieøvelser kan være utfordrende å gjennomføre på grunn av tidspress og omfattende organisering av utstyr og reagenser. Ved at man bruker mye tid og energi på selve organiseringen og gjennomføringen av øvelsene, er det utfordrende å holde fokus på selve formålet. Det er derfor en fordel å bli kjent med bakgrunnsteori, utstyr og instrumenter på forhånd gjennom visuell gjennomgang.  I laboratoriet kan studentene fokusere mer på selve forståelsen av øvelsen enn det tekniske, det blir mindre stress, mer trygghet og økt læringsutbytte.

Målet med denne delen av prosjektet var å utarbeide ett komplett digitalt laboratoriehefte for hele laboratoriekurset i hematologi, med implementerte videoer.

Resultater

Det ble i samarbeid med IT-avdelingen opprettet og tilpasset en WordPress E-bok som utgangspunkt for det digitale laboratorieheftet. Innhold ble utformet av instuttets egne ansatte, førsteamanuensis Anne Katrine Kvissel og overingeniør Margarita Milan.

Startside vises på bildet øverst. E-boka finner du her: http://elearning.uia.no/ml205

Det er et menyvalg for hver av de fire laboratorieøvelsene Cellemorfologi, Manuelle tester, Automatisert hematologi og Koagulasjon.

Og for  hver type laboratorieøvelse er det undermenyer etter samme mal: Generell informasjon, Læringsmål, Bakgrunn, Utførelse, Feilkilder, Rapport/oppgaver og Før-labtest

 

 

 

 

 

Totalt inneholder nettsiden 14 videoer, noen produsert ved UiA, noen produsert ved Høgskulen på Vestlandet (gjengitt med tillatelse fra bioingeniørutdanningen i Bergen), og noen hentet fra produsenter av laboratorieutstyr.

Det ble jobbet mye med å få på plass en interaktiv «før-lab»-test med verifisering av gjennomført test. WP Pro Quiz plug-in fungerte dessverre ikke optimalt. Vi utviklet derfor «før-lab»-testene i Fronter og lenket til dem fra nettsiden.

Nettsiden inneholder også lenker til sentrale kilder og dokumenter som brukes i laboratorieøvelsene.

Det ble gjennomført korrigeringer og utbedringer i løpet av selve laboratoriekurset. Studentene ga positive tilbakemeldinger på bruken av det digitale laboratorieheftet. De kom bedre forberedt, mange hadde sett videoene flere ganger og de hadde aktuell bakgrunnsinformasjon og lenker lett tilgjengelig under øvelsen.

Konklusjon

Prosjektet har resultert i et velfungerende digitalt laboratoriehefte i hematologi, som ble brukt i vårsemesteret 2017. Laboratorieheftet fungerte som ønsket, og studentene har gitt gode tilbakemeldinger. Nettsidene vil kontinuerlig bli vedlikeholdt og supplert.

 

 

 

 

 

You may also like...