T-FAI, Testdrevet Ferdighetslæring for AI-kurs

Undervisningsmaskiner

Å sjekke andres  programmer for feil er krevende. Selv om studenter skal programmere samme funksjon, kan de ha løst oppgaven på ulike måter. Det er derfor arbeidskrevende å rette slike oppgaver. Spesielt innen kunstig intelligens – artificial intelligence (AI) er algortimene komplekse.   I prosjektet T-FAI har vi laget en noe vi kaller en undervisningsmaskin. Det er et verktøy som automatisk retter oppgaver for studentene i totalt 4 fag på Master IKT og Bachelor Data. Studentene leverer inn oppgaver og får tilbakemelding med en gang.

Dette er ikke den første undervisningsmaskinen som er lansert.

En teknologi fra 1958

I 1958 publiserte den anerkjente Harvard-forskeren Burrhus Frederic Skinner en artikkel kalt undervisningsmaskiner den anerkjente vitenskapelige journalen Science. De som kjenner igjen navnet Skinner, kjenner han kanskje som en av forkjemperen til fagfeltet behaviorisme. Han mente at all lært oppførsel er en respons til stimuli fra ditt miljø. I undervisning er læringsmiljøet sentralt, og det som kan læres kan læres optimalt – fra en maskin. Skinner sin ide var en selvgående maskin som kunne gi studenter oppgaver. I egne avlukker kunne studentene jobbe med oppgaver, og få svar med en gang om de gjorde feil. De får en optimal læring, skrev Skinner, og han snakker om den industrielle revolusjon for undervisning.

Figur 1 Skinner sine undervisningsmaskiner skulle skape underverker

I en vanlig klasse vil de flinke studentene kaste bort tid, og de dårligste studentene vil aldri henge med. Med en lærende maskin kan den flinke studenten bli ferdig raskere, og den dårlige bruke den tiden han trenger. Med en lærende maskin får studentene også en ikke-dømmende tilbakemelding. Maskinen dømmer ikke, bare hjelper. En syk student går aldri glipp av noe, han kan fortsette der han slapp.

Du har antagelig aldri testet en undervisningsmaskin. Den revolusjonerte ikke undervisningen. Undervisningsmaskinene til Skinner umenneskeliggjorde hele undervisningen.

Ingen undervisning uten mennesker

I T-FAI har vi også laget undervisningsmaskiner. Våre undervisningsmaskiner er veldig ulike Skinner sine maskinelle klasserom. Undervisningsmaskinen i T-FAI er bygger slik at innleveringene til studentene blir automatisk testet. De blir også rangert i form av poeng (gitt av læreren). Oppgavene testes automatisk og læreren bestemmer hva som skal evalueres. Læreren kan bestemme om hastighet er viktig, og om i hvilken grad oppgaven løses riktig som er viktig. Det er lærerens og students behov som står i sentrum. Han får også studentenes innleveringer rangert.
T-FAI bygger videre på Norgesuniversitetsprosjektet T-FLIP for testing av programmeringsoppgaver. Se mer om T-FLIP på http://tflip.uia.no/

 

Figur 2 I T-FAI står lærer og student i sentrum, ikke undervisningsmaskinen

Vi trenger relasjonen mellom lærer og student. Hvis alle studenter bare trengte informasjon, kunne alle studenter bare få tilgang på bøker og så latt de være i fred resten av tiden. Vi vet at studenter lærer mye av å være sosiale. Elever og studenter har prosjekter, og oppgaver og vi lærer av hverandre. Det sosiale manglet totalt i Skinner sin maskin. Den umenneskelige undervisningsmaskinen til Skinner var en fiasko.

T-FAI testet studentoppgaver på en helt annen måte. Læreren er ikke borte, men mye mer tilstede. Istedenfor å bruke tid på å rette oppgaver, analysere, rangere, og gradere, kan han bruke tid til han trengs til: studenten.

 

You may also like...