Ny forskning på blogging ved UiA

Forskerne Gro-Renée Rambø og Gunhild Kvåle har nylig publisert en studie om blogg som verktøy for refleksjon rundt profesjonsidentitet ved UiA: «Expressing Professional Identity through Blogging – A Case Study of Blogging in the Study of the Subject of Norwegian in Pre-School Teacher Education.»
Forskningsartikkelen kan lastes ned fra Nordic Journal of Digital Literacy 01/2015 

Studieverktøy
Kvåle og Rambøs hovedfunn, etter å ha undersøkt og nærlest 10 studentblogger i sitt casestudie, er at bloggplattformen fungerer godt som verktøy for refleksjon rundt studentens profesjonelle identitet som kommende barnehagelærer.

 

The blog medium inherits affordances which allow for negotiating professional identity on a social level.


Refleksjoner og forhandlinger
Forskerne finner at fagterminologi brukes og identiteter forhandles i tekstene. Studentbloggen fungerer som et sted studentene kan uttrykke seg som fagpersoner. Artikkelen viser hvordan bloggen blir et sted der studenter kan møte kursholderen som en «fagfelle» og diskutere, reflektere, prøve ut nye tanker og «praktisere» sin faglige identitet.

Opprett en blogg ved UiA

Tekstbasert
Studien avdekker også et potensiale for mer bruk av bildebruk og multimodalitet i blogginnleggene. I følge studien blir bilder og filmer i liten grad benyttet av studentene, selv om emojiis forekommer. Forskerne diskuterer videre om dette kan komme av manglende instruksjoner og eksempler i oppstarten eller om studentene ikke ønsker å eksponere sin tekniske eller mediale usikkerhet.

Les Hans-Olav Hodøl om blogging i kurs ved UiA

Liten bruk av kommentarfelt
Studien viser også til at liten bruk av kommentarfeltene til diskusjon. Feltene fungerer fint i kommunikasjons med læreren, som nevnt, men lite studentene imellom. Studien diskuterer om dette kan komme av at «to avoid the risk of being regarded impolite or bold; og students being technically unfamiliar with these affordances.»

Diskusjon
Forskerne bak studien argumenterer for at bloggmediet kan fungere godt som plattform for refleksjon rundt sin profesjonelle identitet som kommende barnehagelærere, men spør seg samtidig hvorfor ikke kommetarfelt og mediebruk brukes mere til diskusjon, deling community-bruk i blogginnleggene. Her fins det kanskje et potensiale. Hva tenker dere?

Kommenter under, eller følg diskusjonen i UiABetas diskusjongruppe DigitaleFagfellerUiA

You may also like...

Legg igjen en kommentar