Papirløs eksamen

Vi håper å allerede fra 2016 kunne se resultater og oppleve nytten av innføring av digital eksamen fra flere ståsteder, sier prosjektleder Nora Clarke.

Studentene er entydige – Det må bli slutt på papireksamen ved UiA, sier prosjektlederen. – Og det er kanskje ikke så vanskelig å forstå, i en tid der mye læring og samarbeid forgår digitalt, og studentene trenger faglig, digital kompetanse med seg ut i arbeidslivet.

– Det er klart at dette vil føre mer arbeid for faglæreren, sensorer og administrasjonen i første omgang, det er realiteten, de må for eksempel sette av tid til kompetanseheving ved å delta på kurs, sier prosjektlederen.

Meld deg på kurs i Inspera her

Tidlig ute

foto: uia.no

foto: uia.no

– Jeg er UiAStolt over å være den første visedirektøren (nå UiA-direktør) i sektoren som kunne rulle ut digital eksamen på studentens eget utstyr og i stort volum, sier Seunn Smith-Tønnessen, som er erfaren med å arbeide frem nye digitale løsninger i ulike sektorer på nasjonalt nivå. Et ferskt eksempel er ALMA, som i disse dager innføres ved norske UH-bibliotek, initiert av BIBSYS-styret, ledet av Smith-Tønnessen.

Tidkrevende

Prosjektleder Nora Clarke sier arbeidet med papirløs eksamen ved UiA begynte allerede i 2010, og at man først de siste årene har man kunnet sett resultatene av intens jobbing ved eksamenkontor og IT-avdeling.

– For å få til digital eksamen ved UiA har man måtte snu opp på måten eksamensprosesser i UH-sektoren gjennomføres, sier prosjektlederen. Eksamenslokaler måtte oppgraderes, pilot måtte kjøres. Man testet mellom 2010-2014 ut åtte ulike løsninger for digital eksamen.

Jeg håper og satser på allerede fra 2016 kan vi begynne å virkelige oppleve nytten av innføring av digital eksamen fra flere ståsted, sier prosjektleder Nora Clarke


Kritikk

– Men ikke alle er positive. En teknolog sier at eksamen i regning vanskelig lar seg gjøre i UiAs digitale eksamen, en humanist, som er vant til å rette store tekstmengder fortviler over å måtte rette på skjerm, en kunstforsker undrer seg over om man kanskje bør begynne å tenke ut nye oppgavetyper i en digital tid.

– Om digital eksamen er kommet for å bli – et klart JA!

UiA som «Det digitale universitet»

10 000 samarbeidspartnere

– Det sier seg selv at man tidlig i et slikt prosjekt vil se barnesykdommer, det tar nok noe tid før alle faglærere fullt ut liker digital eksamen-systemet. Men dette går jo for teknologi som sådan. Vi er vel mange som har gjort oss blanda erfaringer i forhold til programvare som ikke fungerer helt optimalt, humrer prosjektlederen. Clark roser UiAs 1000 ansatte og 9000 studenter for godt og raust samarbeid – I det store og hele kan vi si oss fornøyd med å ha nådd målet om Digital eksamen ved UiA, og vi vil framover arbeide tett med ansatte og studenter om å gjøre dette enda bedre i neste omgang, sier Clarke. – Om digital eksamen er kommet for å bli – et klart JA på det sier Nora Clarke.

Faglærer ved UiA? Meld deg på et kurs i Digital eksamen

Respons

You may also like...

Legg igjen en kommentar